Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS !

Thẻ trả trước

Thẻ trả trước quốc tế Mastercard sử dụng như thế nào?

Thẻ trả trước quốc tế Mastercard rất tiện ích khi bạn có nhu cầu thanh toán quốc tế, bạn có thể chi tiêu số tiền có trong thẻ mà không cần có tài khoản thanh toán. Đây là dòng thẻ quốc tế phù hợp với đối tượng thường xuyên mua sắm qua thẻ, hay đi du lịch, công tác nước ngoài.

Thẻ trả trước quốc tế Mastercard sử dụng như thế nào?

Xem thêm: Thẻ trả trước quốc tế Mastercard sử dụng như thế nào?