Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS !

Chế độ bảo bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Gia đình là tế bào của xã hội chính vì vậy mà có rất nhiều chính sách hỗ trợ hướng tới xã hội lành mạnh trong đó có chế độ bảo bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con.

Chế độ bảo bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Gia đình là tế bào của xã hội chính vì vậy mà có rất nhiều chính sách hỗ trợ hướng tới xã hội lành mạnh trong đó có chế độ bảo bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con.

Với chế độ bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con người chồng được ưu tiên hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật cho dù có bảo hiểm hay không. Cụ thể theo luật Bảo hiểm xã hội được áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2016 thì phụ nữ trong thời gian sinh con sẽ được nghỉ 6 tháng để hồi phục sức khỏe, chăm sóc con và được hưởng mức trợ cấp thai sản tính theo tiền lương trung bình hàng tháng, đồng thời trong thời gian vợ sinh con, người chồng cũng được hưởng những quyền lợi nhất định.

>> Xem thêm: Quyền lợi bảo hiểm thai sản theo quyết định mới nhất hiện nay.

thebank_hinh1baohiemthaisanchochong_1513956172Bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Những chế độ bảo bảo hiểm thai sản cho chồng được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện được hưởng chế độ bảo bảo hiểm thai sản cho chồng

Theo Khoản 1 Điều 31 số 58/2014/QH13 luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Theo điều khoản này thì cho dù vợ bạn có tham gia đóng bảo hiểm hay không, nhưng chỉ cần người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội là có thể hưởng chế độ bảo bảo hiểm thai sản theo luật bảo hiểm xã hội.

Các mức hưởng cụ thể áp dụng bảo hiểm thai sản cho chồng

1. Mức hưởng Thời gian nghỉ chăm sóc vợ con: được quy định trong điều Khoản 2 Điều 34 về Luật bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ thai sản khi vợ sinh con dành cho người chồng được pháp luật ưu tiên như sau:
“Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc.

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.”

Các quy định này được áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi con của bạn chào đời và không tính những ngày nghỉ hay ngày lễ.

>> Xem thêm: Có thể bạn chưa biết chế độ bảo hiểm thai sản cho chồng khi vợ sinh con.

thebank_hinh2baohiemthaisanchochong_1513956246Tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng nhiều chế độ  bảo hiểm thai sản cho chồng

2. Mức hưởng quy định bằng tiền: áp dụng theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:
“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

*Công thức tính tiền bảo hiểm mà người chồng được hưởng khi vợ sinh con như sau:

Mức hưởng bằng tiền = Mbq6t  / 24 ngày công x 100% x số ngày được nghỉ.

Mbq6t : Bình quân mức lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng của chồng trước khi vợ sinh
Trường hợp chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội 6 tháng thì Mbq6t = bình quân lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Ví dụ:

Lương bình quân đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi vợ sinh là: 7.000.000 và bạn được nghỉ 7 ngày (do vợ sinh mổ)

Như vậy thì:

Mbq6t = (6 x7.000.000đ)/6 tháng = 7.000.000đ

Mức hưởng bảo hiểm xã hội = 7.000.000/ 24 x 7 = 2.041.666,67đ

thebank_hinh3baohiemthaisanchochong_1513956459Chế độ bảo hiểm thai sản cho chồng với nhiều mức trợ cấp

Ngoài ra còn các chế độ bảo hiểm thai sản dành cho các trường hợp đặc biệt khác:

* Trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội
Ngoài ra theo căn cứ tại điều 38 luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

* Chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng khi con chết sau sinh
Theo khoản 4 điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH/2016:

“4. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại khoản 2 điều 34 luật bảo hiểm xã hội, gồm:

4.1. Hồ sơ theo quy định tại Điểm 2.1, Tiết 2.2.1 và Điểm 2.2  Khoản 2 Điều này;

“2.1. Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

2.2. Ngoài hồ sơ nêu tại Điểm 2.1 trên, có thêm:

2.2.1. Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh”.

Như vậy kết hợp khoản 2 Điều 34 về Luật bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ thai sản khi vợ sinh con dành cho người chồng ta có thể thấy được rằng khi con chết thì lao động nam vẫn được hưởng chế độ này.

Ví dụ: nếu vợ bạn sinh thường mà có con bị chết thì bạn vẫn được nghỉ 5 ngày.

thebank_hinh4baohiemthaisanchochong_1513956577Chế độ thai sản cho chồng trong trường hợp vợ chết sau sinh

* Chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng khi vợ chết sau sinh
Khoản 2, điều 10, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

b) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

c) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, điều 31 của luật bảo hiểm xã hội mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng bảo hiểm của người mẹ.

d) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

đ) Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại điểm b và điểm d khoản này mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

e) Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

g) Đối với trường hợp quy định tại các điểm b, d và e khoản này mà người cha đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, việc hưởng chế độ thai sản thế nào trong trường hợp lao động nữ của công ty bạn chết sau sinh còn phụ thuộc vào việc chồng của người đó có tham gia bảo hiểm xã hội hay không.

*Lưu ý: đừng bỏ qua Khoản 2 Điều 9 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.”

Như vậy đối chiếu theo luật quy định của nhà nước thì có rất nhiều chế độ quy định trong luật bảo hiểm thai sản cho chồng dành thời gian cho việc chăm sóc con cái, chăm sóc vợ sinh đặc biệt thể hiện được tính nhân văn sâu sắc của nhà nước Việt Nam dành cho các gia đình, công dân Việt Nam. Tuy nhiên nếu gia đình bạn mới sinh con, hãy xem xét thật kỹ những quy định và điều kiện hưởng các chế độ này để có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho con và cả gia đình.


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có thể bạn quan tâm:

Quản lý thu chi kinh doanh, tài chính cá nhân,... trên điện thoại và máy tính bảng.

Đầy đủ tính năng cần thiết và dễ dàng sử dụng. Dùng miễn phí nhưng an toàn tuyệt đối!

Quản lý thu chi kinh doanh.
Quản lý thu chi bán hàng online.
Quản lý thu chi cửa hàng.
Quản lý vay nợ, trả nợ.
Quản lý thanh khoản hợp đồng.
Quản lý tài chính cá nhân.
Quản lý tài chính hộ gia đình.
Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng.
An toàn, không sợ bị lộ dữ liệu tài chính.
Dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

* Ứng dụng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, chạy offline, trên ứng dụng chỉ có banner quảng cáo nhỏ của Google. Chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng, không cài cắm các phần mềm độc hại, không gây tốn pin,...

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho điện thoại và máy tính bảng Android TẠI ĐÂY >>

hoặc qua QRCODE sau:

quản lý thu chi trên smartphone android

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng qua file APK, tải file tại đây >>


Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho iOS (iPhone và iPad) TẠI ĐẬY >>

 ios qrcode

 Xem hướng dẫn chi tiết từng tính năng tại phần Hướng dẫn >>

 

 

Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ bài, bạn đã cùng DVMS chia sẻ những điều hữu ích